ข่าว: ข่าวประกาศ

 • 12 สิงหาคม 2022, 23:14:17

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

ผู้เขียน หัวข้อ: Traffic Control HOWTO  (อ่าน 12129 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3820
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กุมภาพันธ์ 2016, 00:44:40 โดย admin »
<a href="http://www.hadyaiinternet.com/images/inetcafe.swf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.hadyaiinternet.com/images/inetcafe.swf</a>

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3820
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: Traffic Control HOWTO
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2016, 11:12:51 »
PCQ with IFB

#!/bin/bash

# This scripts control incomming and outcomming bandwight in a linux router box
# The linux box only have one eth0 connect to the local network and other to internet
#  ifb0 is a a special device create only for limit the incomming bandwight in eth0
# It is configured for match a 192.168.1.0/24 network, with 255 hosts

# The limit for up/down is 20Mb (36000kbit), divide this bandwight for every host (in this case 80kbit)

# Interface connect to out lan
int1="eth0.105"
# Interface virtual for incomming traffic
tin1="ifb0"
# Lan address (without netmask part)
lan1="192.168.200."
dl=20
ul=2

mb=1048570
download=$(echo "$dl * $mb" | bc | cut -d . -f 1)
upload=$(echo "$ul * $mb" | bc | cut -d . -f 1)

# It's necessary load this module in the kernel for do it
modprobe ifb numifbs=1
ip link set dev $tin1 up## Limit outcomming traffic (to internet)
# Clean interface
tc qdisc del root dev $int1  > /dev/null 2>&1
# Add classes per ip
tc qdisc add dev $int1 root handle 1: htb default 20
        tc class add dev $int1 parent 1: classid 1:1 htb rate ${download}bit
                for i in $(seq 100 150); do
                        tc class add dev $int1 parent 1:1 classid 1:1$i htb rate 140kbit ceil ${download}bit
                done
# Match ip and put it into the respective class
for i in $(seq 100 150); do
        tc filter add dev $int1 protocol ip parent 1: prio 1 u32 match ip dst $lan1$i/32 flowid 1:1$i
done


## Limit incomming traffic ( to localhost)
# Clean interface
tc qdisc del dev $int1 handle ffff: ingress  > /dev/null 2>&1
tc qdisc del root dev $tin1  > /dev/null 2>&1
tc qdisc add dev $int1 handle ffff: ingress
# Redirecto ingress eth0 to egress ifb0
tc filter add dev $int1 parent ffff: protocol ip u32 match u32 0 0 action mirred egress redirect dev $tin1
# Add classes per ip
tc qdisc add dev $tin1 root handle 2: htb default 20
        tc class add dev $tin1 parent 2: classid 2:1 htb rate ${upload}bit
                for i in $(seq 100 150); do
                        tc class add dev $tin1 parent 2:1 classid 2:1$i htb rate 14kbit ceil ${upload}bit
                done

# Match ip and put it into the respective class
for i in $(seq 100 150); do
        tc filter add dev $tin1 protocol ip parent 2: prio 1 u32 match ip src $lan1$i/32 flowid 2:1$i
done
<a href="http://www.hadyaiinternet.com/images/inetcafe.swf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.hadyaiinternet.com/images/inetcafe.swf</a>

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3820
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
Re: Traffic Control HOWTO
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2016, 19:56:44 »
hfsc  ตัวอย่าง

#!/bin/bash
# encoding: UTF-8
#
# HFSC helper script
# (c) 2006-2011 Maciej Bliziński
# http://automatthias.wordpress.com/
#
#   This program is free software: you can redistribute it and/or modify
#   it under the terms of the GNU General Public License as published by
#   the Free Software Foundation, version 3 of the License.
#
#   This program is distributed in the hope that it will be useful,
#   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
#   GNU General Public License for more details.
#
#   You should have received a copy of the GNU General Public License
#   along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#
#
# References:
# - Original shell script:
#   http://www.voip-info.org/wiki/view/QoS+Linux+with+HFSC
# - Kernel configuration (probably not necessary on modern distros)
#   http://www.nslu2-linux.org/wiki/HowTo/EnableTrafficShaping
# - Hierarchical Packet Schedulers presentation
#   http://www.cs.cmu.edu/~hzhang/HFSC/main.html
# - HFSC Scheduling with Linux
#   http://linux-ip.net/articles/hfsc.en/
#
# When specifying parameters of your xDSL, provide values slightly lower
# than the nominal ones.
# For example, my line is 256/128, so I specify 240/100.

# Uplink and downlink speeds
DOWNLINK=$3
UPLINK=$4

# Device that connects you to the Internet
DEV=$2

# Action to be performed
ACTION=$1

# IP addresses of the VoIP phones,
# if none, set VOIPIPS=""
VOIPIPS=""

# Interactive class: SSH Terminal, DNS and gaming (Quake)
INTERACTIVEPORTS="22 23 53 3389 5900"

# VoIP telephony
VOIPPORTS="5060:5100 10000:11000 5000:5059 8000:8016 5004 1720 1731 8080 443"
#VOIPPORTS=""

# WWW, jabber and IRC
BROWSINGPORTS="80"

# The lowest priority traffic: eDonkey, Bittorrent, etc.
P2PPORTS="110 25 21 143 445 137:139 4662 4664 6881:6999"

########################################################################
# Configuration ends here
########################################################################

function check_device() {
        if [ -z "$DEV" ] ; then
                echo "$0: stop requires a device, aborting."
                exit -1
        fi
}

case "$ACTION" in
status)
        check_device

        echo "[qdisc]"
        tc -s qdisc show dev $DEV

        echo ""
        echo "[class]"
        tc -s class show dev $DEV

        echo ""
        echo "[filter]"
        tc -s filter show dev $DEV

        echo ""
        echo "[iptables]"
        iptables -t mangle -L THESHAPER -v -x 2> /dev/null
        exit
        ;;

stop)
        check_device
        # Reset everything to a known state (cleared)
        tc qdisc del dev $DEV root    > /dev/null 2>&1
        tc qdisc del dev $DEV ingress > /dev/null 2>&1

        # Flush and delete tables
        iptables -t mangle --delete POSTROUTING -o $DEV -j THESHAPER > /dev/null 2>&1
        iptables -t mangle --flush        THESHAPER 2> /dev/null > /dev/null
        iptables -t mangle --delete-chain THESHAPER 2> /dev/null > /dev/null
        echo "Shaping removed on $DEV."
        exit
        ;;
start)
        check_device
        if [ -z "$DOWNLINK" ] ; then
                echo "$0: start requires a downlink speed, aborting."
                exit -1
        fi
        if [ -z "$UPLINK" ] ; then
                echo "$0: start requires an uplink speed, aborting."
                exit -1
        fi

        # Traffic classes:
        # 1:2 Interactive (SSH, DNS, ACK, Quake)
        # 1:3 Low latency (VoIP)
        # 1:4 Browsing (HTTP, HTTPs)
        # 1:5 Default
        # 1:6 Low priority (p2p, pop3, smtp, etc)

        # add HFSC root qdisc
        tc qdisc add dev $DEV root handle 1: hfsc default 5

        # add main rate limit class
        tc class add dev $DEV parent 1: classid 1:1 hfsc \
                sc rate ${UPLINK}kbit ul rate ${UPLINK}kbit

        # Interactive traffic: guarantee realtime full uplink for 50ms, then
        # 5/10 of the uplink

        tc class add dev $DEV parent 1:1  classid 1:2 hfsc \
                rt m1   ${UPLINK}kbit d  50ms m2 $((5*$UPLINK/10))kbit \
                ls m1   ${UPLINK}kbit d  50ms m2 $((7*$UPLINK/10))kbit \
                ul rate ${UPLINK}kbit

        # VoIP: guarantee full uplink for 200ms, then 3/10
        tc class add dev $DEV parent 1:1  classid 1:3 hfsc \
                sc m1 ${UPLINK}kbit d 200ms m2 $((3*$UPLINK/10))kbit \
                ul rate ${UPLINK}kbit

        # Browsing: Don't guarantee anything for the first second, then
        # guarantee 1/10

        tc class add dev $DEV parent 1:1  classid 1:4 hfsc \
                sc m1         0 d    1s m2 $((1*$UPLINK/10))kbit \
                ul rate ${UPLINK}kbit

        # Default traffic: don't guarantee anything for the first two seconds,
        # then guarantee 1/20

        tc class add dev $DEV parent 1:1  classid 1:5 hfsc \
                sc m1         0 d    2s m2 $((1*$UPLINK/20))kbit \
                ul rate ${UPLINK}kbit

        # Default traffic: don't guarantee anything for the first 10 seconds,
        # then guarantee 1/20

        tc class add dev $DEV parent 1:1  classid 1:6 hfsc \
                sc m1         0 d   10s m2 $((1*$UPLINK/20))kbit \
                ul rate ${UPLINK}kbit

        # add THESHAPER chain to the mangle table in iptables

        iptables -t mangle --new-chain THESHAPER
        iptables -t mangle --insert POSTROUTING -o $DEV -j THESHAPER

        # To speed up downloads while an upload is going on, put short ACK
        # packets in the interactive class:

        iptables -t mangle -A THESHAPER \
                -p tcp \
                -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK ACK \
                -m length --length :64 \
                -j CLASSIFY --set-class 1:2

        # put large (512+) icmp packets in browsing category
        iptables -t mangle -A THESHAPER \
                -p icmp \
                -m length --length 512: \
                -j CLASSIFY --set-class 1:4

        # ICMP (ip protocol 1) in the interactive class
        iptables -t mangle -A THESHAPER \
                -p icmp  \
                -m length --length :512 \
                -j CLASSIFY --set-class 1:2

        setclassbyport() {
                port=$1
                CLASS=$2
                iptables -t mangle -A THESHAPER -p udp --sport $port -j CLASSIFY --set-class $CLASS
                iptables -t mangle -A THESHAPER -p udp --dport $port -j CLASSIFY --set-class $CLASS
                iptables -t mangle -A THESHAPER -p tcp --sport $port -j CLASSIFY --set-class $CLASS
                iptables -t mangle -A THESHAPER -p tcp --dport $port -j CLASSIFY --set-class $CLASS
        }

        for port in $INTERACTIVEPORTS;  do setclassbyport $port 1:2; done
        for port in $VOIPPORTS;         do setclassbyport $port 1:3; done
        for port in $BROWSINGPORTS;     do setclassbyport $port 1:4; done
        for port in $P2PPORTS;          do setclassbyport $port 1:6; done

        for VOIP in $VOIPIPS
        do
                iptables -t mangle -A THESHAPER --src $VOIP -j CLASSIFY --set-class 1:3
                iptables -t mangle -A THESHAPER --dst $VOIP -j CLASSIFY --set-class 1:3
        done

        # Try to control the incoming traffic as well.
        # Set up ingress qdisc
        tc qdisc add dev $DEV handle ffff: ingress

        # Filter everything that is coming in too fast
        # It's mostly HTTP downloads that keep jamming the downlink, so try to restrict
        # them to 6/10 of the downlink.
        tc filter add dev $DEV parent ffff: protocol ip prio 50 \
           u32 match ip src 0.0.0.0/0 \
           match ip protocol 6 0xff \
           match ip sport 80 0xffff \
           police rate $((6*${DOWNLINK}/10))kbit \
           burst 10k drop flowid :1

        tc filter add dev $DEV parent ffff: protocol ip prio 50 \
           u32 match ip src 0.0.0.0/0 \
           match ip protocol 6 0xff \
           match ip dport 80 0xffff \
           police rate $((6*${DOWNLINK}/10))kbit \
           burst 10k drop flowid :1
        ;;
*)
        echo "$0 [ACTION] [device]"
        echo "ACTION := { start [downlink] [uplink] | stop | status }"
        exit
        ;;
esac
<a href="http://www.hadyaiinternet.com/images/inetcafe.swf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.hadyaiinternet.com/images/inetcafe.swf</a>