ระบบที่คิดค้นโดย Hadyai Internet R&D LAB

หัวข้อ

(1/1)

[1] ระบบ ADSL Bonded รวม ADSL หลายเส้นเป็นเส้นใหญ่ เส้นเดียว

[2] ระบบ AOE จำลอง HDD ผ่านเครือข่าย Network

[3] ระบบ VPN เชื่อมโยงสาขา ผ่าน Internet

[4] ระบบ Multi-WAN PC Router แบบ VLAN

[5] ระบบ EBG Authentication and Billing Software

[6] ระบบ Multi-WAN PC Router (แยกเน็ต แยกเกมส์ ได้)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version