Hadyai Internet R&D LAB

NEWS & Information => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 15 มกราคม 2014, 03:14:20

หัวข้อ: แจ้งเตือนลูกค้าทุกท่าน
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 15 มกราคม 2014, 03:14:20
(http://www.hadyaiinternet.com/images/SZbig.png)

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

   เนื่องจากขณะนี้ มีนักวางระบบ ได้นำระบบ SmartCafe ของทางหาดใหญ่ อินเตอร์เน็ต ไปรับวางระบบให้ลูกค้า

โดยไม่ได้รับการแต่งตั้งจาก ทีมงานหาดใหญ่ อินเตอร์เน็ต จึงทำให้ตัวระบบไม่สมบูรณ์ สคริปไม่สามารถอัพเดทได้

และไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่  ไม่สามารถเข้าสอบถามปัญหาใน "ส่วนบริการลูกค้าได้" จึงทำให้บางท่าน

ได้รับความเดือดร้อนได้

   ดังนั้น ด้วยความปราถนาดีจากทีมงานหาดใหญ่ อินเตอร์เน็ต ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวแทน และสอบถาม

สิทธิพิเศษต่าง ๆ ในการบริการ และการดูแลจากทีมงานอย่างใกล้ชิดได้ที่หมายเลข 084-9695561 ในเวลาทำการ

ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง จากตัวแทนและทีมงานเท่านั้น

ขอบคุณครับ