แสดงกระทู้
หน้า: 1 ... 113 114 [115]
1711  แหล่งความรู้ / Software / VMWare โปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อ: 23 เมษายน 2008, 19:44:32
โปรแกรม VMWare เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการพัฒนาต่าง ๆ ง่ายขึ้น

สามารถ Download โปรแกรมได้จาก

http://www.vmware.com/download/server/

ซึ่งตอนนี้เป็น Version 1.0.5

Coming Soon...
1712  ห้อง LAB / หัวข้อการวิจัย และพัฒนา / EBG Authentication & Billing Software เมื่อ: 23 เมษายน 2008, 19:41:19
โปรแกรมบริหารจัดการ การใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบ LAN, HPNA และ Wireless Hotspot

อยู่ระหว่างการพัฒนาจาก Version 1.0 เป็น 2.0

1713  ห้อง LAB / หัวข้อการวิจัย และพัฒนา / Multi-WAN PC Router เมื่อ: 23 เมษายน 2008, 19:39:15
การใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบหลายเส้น พร้อมทั้งการจัดการแต่ละเส้น อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนในการทำ Multi-WAN PC Router

ขั้นตอนแรก คือการ Connect แต่ละ WAN

ขั้นตอนที่สอง การ Mark Packet ตาม Service ต่าง ๆ

ขั้นตอนที่สาม การสร้าง route table ของแต่ละ WAN

ขั้นตอนที่สี่ การจับคู่ ระหว่าง Mark Packet กับ Table ที่สร้างไว้

ขั้นตอนที่ห้า การเช็คสถานะ พร้อมทำ Script จัดการ table ต่าง ๆ ในกรณี Link Down


1714  ห้อง LAB / หัวข้อการวิจัย และพัฒนา / Diskless Windows XP Client เมื่อ: 23 เมษายน 2008, 19:31:08
การใช้งาน Windows XP แบบไม่มี HDD เพื่อลดปัญหาเรื่องการจัดการด้าน software

อยู่ระหว่างการวิจัย

AOE (ATA Over Ethernet)
ติดตั้ง vblade
apt-get install vblade

เรียกใช้งาน vblade
vblade 0 0 eth0 /path/to/device

- เลข 0 แรกคือเลข shelf ตั้งอะไรก็ได้
- เลข 0 ที่สองคือเลข slot ตั้งอะไรก็ได้
- eth0 คือ Ethernet NIC
- แล้วก็ /path/to/device ก็อาจจะเป็น /dev/hda1 หรือ /dev/hda , /dev/hdb , /dev/hdc ก็ได้


iSCSI

Ubuntu 7.10 ใช้คำสั่ง
apt-get install open-iscsi


1715  ห้อง LAB / หัวข้อการวิจัย และพัฒนา / VoIP ด้วย Asterisk เมื่อ: 23 เมษายน 2008, 19:30:16
การนำ VoIP มาประยุกต์ใช้

apt-get install asterisk

svn checkout http://svn.digium.com/svn/asterisk-gui/trunk asterisk-gui

config :: /etc/asterisk/manager.conf
config :: /etc/asterisk/httpd.conf

ln -s /var/lib/asterisk/static-http/ /usr/share/asterisk/

1716  NEWS & Information / ข่าวประกาศ / ที่มาของศูนย์ Hadyai Internet R&D LAB เมื่อ: 23 เมษายน 2008, 19:00:03
ที่มาของศูนย์ Hadyai Internet Research and Development LAB

เนื่องด้วยเทคโนโลยีทางด้านเน็ตเวิร์ค คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ได้มีการพัฒนาอยู่ตลอด ทางกลุ่มหาดใหญ่ อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ ได้รวมตัวกันขึ้น เพื่อจัดทำศูนย์ค้นคว้าและวิจัย ต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ของแต่ละูธุรกิจ

โดยทางศูนย์ค้นคว้าและวิจัย แห่งนี้ มีทีมงานอยู่ด้วยกัน 9 คน ซึ่งแต่ละคนมีความสามารถในด้านต่าง ๆ กัน

แต่ละคนก็ได้ีมีการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ออกมา แต่ยังขาดแหล่งเก็บรวบรวม จึงได้มีแนวคิดสร้างเวปไซต์แห่งนี้ขึ้นมา

http://www.hadyaiinternet.com

เพื่อเป็นแหล่งรวมรวบและจัดเก็บผลงานการวิจัยและค้นคว้า ต่าง ๆ ให้เป็นระบบและเป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการศึกษา
และวิจัย พัฒนาต่อไปศูนย์วิจัย ค้นคว้า และพัฒนา
หาดใหญ่ อินเตอร์เน็ต


ขอขอบคุณ

http://www.simplemachines.org
ผู้พัฒนา SMF 1.1.4 ซึ่งทำให้เราได้มีเวปไซต์แห่งนี้เกิดขึ้น

http://www.thaismf.com
ผู้พัฒนาภาษาไทยใน SMF 1.1.4

http://www.fussilet.com
ผู้พัฒนา Theme สวย ๆ ที่ปรากฎอยู่นี้

http://www.csloxinfo.com
ผู้ให้บริการ ISP ที่เน้นคุณภาพ

หน้า: 1 ... 113 114 [115]