Hadyai Internet R&D LAB

NEWS & Information => ระบบที่คิดค้นโดย Hadyai Internet R&D LAB => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 29 พฤษภาคม 2008, 07:11:47หัวข้อ: ระบบ ADSL Bonded รวม ADSL หลายเส้นเป็นเส้นใหญ่ เส้นเดียว
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 29 พฤษภาคม 2008, 07:11:47
เป็นระบบที่ได้คิดค้นจนสามารถรวม B/W ของ ADSL แต่ละเส้นเข้าด้วยกัน จนมองเห็นเป็นเพียงเส้นเดียว

จากการทดลองทำการรวม ADSL ขนาด 2Mbps/512Kbps จำนวน 5 เส้น

ซึ่งจะได้ความเร็วรวม Download ประมาณ 8000Kbps และ Upload 1900Kbps เส้นเดียว

(http://www.hadyaiinternet.com/images/bondadsl2.jpg)
ตัวอย่าง Traffic ที่ได้จากการทดลอง

เหมาะสำหรับระบบต้องที่การความเร็วสูง เช่น

หอพักที่มีจำนวนหลาย ๆ ห้อง ซึ่งจะทำให้การจัดการง่ายขึ้น เพราะระบบจะมองเห็นเป็นเส้นเดียว และมีค่า Upload ที่มากขึ้น

สำนักงานหรือองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการจัดการระบบที่ส่วนกลาง เพื่อง่ายต่อการจัดการ กว่าการต่อหลายเส้นแยกจากกัน

สามารถลดค่าใช้จ่ายของ Leased Line และแก้ปัญหาค่า Upload ที่น้อยของ ADSL ได้

ค่าใช้จ่าย
จำนวน Links ที่ต้องการรวม และค่าใช้จ่ายต่อเดือน
2 = 2,000
3 = 2,500
4 = 3,000
5 = 3,500
6 = 4,000
7 = 4,500
8 = 5,000
9 = 5,500
10 = 6,000

กรณีไม่จำกัด Link
Colo เดือนละ 3,000 ** สามารถจัดหาเองได้
Server 1U ราคา 30,000 ** สามารถจัดหาเองได้ ไม่รวม Server ฝั่งปลายทาง
ค่าติดตั้ง 15,000 พร้อมระบบ Radius จัดการ User/Pass และ WebBase Management